Copyright

Copyright

Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en het voor studiedoeleinden te gebruiken.

 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bief Select.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft foto’s en afbeeldingen die door de diverse leveranciers en merken zijn aangeleverd. Van deze foto’s en afbeeldingen ligt het copyright bij de betreffende fotograaf/merk. Bief Select heeft toestemming deze informatie op deze site te publiceren. Ook deze informatie niet zonder toestemming van Bief Select worden gebruikt op welke manier dan ook.