Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer van de website van Bief Select

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt Bief Select geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf- of typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. Bief Select aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.