Het voer

Het voer

Door de kringloop van mest naar voer en van voer naar vlees gesloten te houden, is besmetting van buitenaf gering.

De grootste ruw-voer-component van het voer, is snijmaïs. Het merendeel van de maïs plant wordt gehakseld, maar als een belangrijke vervanger van energierijk krachtvoer, wordt de pure kolf ook verwerkt tot mais-meel, de zogenaamde CCM. 

De kwaliteit van het gewas kan voortdurend gemonitord worden vanuit de naast gelegen boerderij. 

Bij droogte is bevloeiing noodzakelijk.

Later in het jaar, als de kolf rijp is wordt de maïs geoogst. 

Ruwvoer van hoge kwaliteit is het voer dat het meest essentieel is voor het rund. Alleen maïs, is als ruwvoercomponent niet het meest voedingsrijk, maar vervuld wel samen met nog wat ruwvoercomponenten andere belangrijke functies. 

  • Het vormt een kwaliteitsbron van voedingsstoffen.
  • Het is essentieel voor de pens microben, zeker als de vezeldeeltjes groot genoeg houdt dit de zo belangrijke bacteriepopulatie in de pens in stand.
  • Het is essentieel voor het herkauwen.
  • én het regelt de pH, de zuurtegraad in de pens. Dit eetgedrag wordt voor alle runderen, bijna dagelijks, steeds gecontroleerd op een goed werkend pens gedrag.

Een andere ruw-voer-component is hooi. Het ransoen moet voor 60% uit ruwvoer bestaan. Ruwvoer zorgt voor een gezonde vertering van deze herkauwers.

Het hooi wordt in balen gecomprimeerd en met vernuftige mechanische hulpmiddelen snel van het land gehaald. 

Na aankomst gaan de balen hooi in de droge silo's.

Direct wordt een ander gewas ingezaaid waarbij men bij Bief Select de Europese norm hanteert, dat er 3 verschillende gewassen ná elkaar worden verbouwd.

Elk gewas, voor de voerproductie of voor de voedselproductie voor de mens, wordt met de grootst mogelijke zorg geteeld en op de meest moderne en efficiënte wijze verbouwd.

Bief Select teelt al deze gewassen op een CO2 verantwoorde wijze.

Alle afstanden tot de boerderij zijn kort en daardoor is de CO2-uitstoot, gering.

Direct wordt de gehakselde mais ingekuild, zodat de kwaliteit van dit voer geborgd wordt en door een juist fermentatieproces de micro-organismen de beschikbare suikers in de maïsplant omzetten in melkzuur. Daarmee is de kwaliteit en de beschikbaarheid van dit voer over een langere tijd gegarandeerd.

De productie van Bief Select rundvlees moet bijdragen tot het evenwicht in het systeem van de voortbrenging van veevoedergewassen, van de behoeften van die gewassen aan voedingsstoffen en de verbetering van organisch materiaal in de bodem.

Nagenoeg alle gewassen worden dus direct rondom de boerderij geproduceerd, zo ook tarwe, vol vitaliteit. Het graan wordt direct vermalen. Voortdurend gecontroleerd. Gezond gewas betekent gezond voer! Gezond voer betekent gezonde dieren!

Door de eigen productie, van deze belangrijke energiebronnen voor het vleesveerantsoen, hoeft deze tarwe niet van ver, ingevoerd te worden, wat een CO2 toename zou bewerkstelligen. Deze verantwoorde manier van voer productie vormt een van de pijlers van Bief Select. Eenmaal geoogst wordt het tarwe direct ingekuild zodat de voedingsstoffen behouden blijven.

Bierborstel, een zeer eiwitrijk restproduct uit die bierbrouwerij maakt de maaltijd helemaal compleet! Nu maar lekker "uitbuiken" in goed gezelschap! Typisch kudde gedrag en wat het rund van nature nastreeft.

Borgen van een gezonde leefomgeving voor rust en regelmaat en het produceren van voer met een hoog gehalte vitaliteit, welke de runderen dagelijks voorgeschoteld krijgen. Ervaring, kennis en kunde geconcentreerd op één doel en ontwikkeld met één doel, namelijk het maken van heerlijk en eerlijk rundvlees onder de naam Bief Select.

Zoveel ingrediënten maken ook dat het rund er elke dag rijk halzend naar uit kijkt.