Milieubewust boeren

Milieubewust boeren

Op naar een gezonde toekomst!

 

Vlees dat van ver moet komen, zoals uit Ierland of zelfs Zuid-Amerika, heeft een enorme weg af te leggen.
Ook als er sprake is van geïmporteerd voer (zoals veel moet gebeuren in Ierland vanwege de voedselarme gronden en het klimaat) dan is de 'footprint', de aanslag op ons milieu, enorm.

CO2 reductie:

  • Vlees van Bief Select komt uit Nederland
  • Nagenoeg al het voer voor de dieren wordt rondom de boerderij geproduceerd.
  • Het gehele productieproces is en blijft inzichtelijk.

 

Uitstoot ammoniak:
Met het potstalsysteem is de milieubelasting een stuk minder en alles wordt gerecycled.
Dat werkt als volgt: de uitstoot van de dieren loopt niet in een gierkelder en wordt vervolgens 'uitgesproeid' op het land, maar hecht zich aan het stro, waarop de dieren leven.
In de potstal begint men met een laag van maïsstengels op de bodem. Daarop komt een eerste laag stro.
De uitstoot van de dieren valt hierop.
Dagelijks wordt er een nieuwe, dunne laag stro in de potstallen verdeeld, waarop dit proces weer door kan gaan. Na verloop van tijd is de laag mest zo groot, dat deze verwijderd wordt en het hele proces van vooraf aan begint.
De mest wordt nu uitgereden op het land met een speciale 'vaste-mest-verspreider', waarna deze meteen ondergeploegd wordt, zodat ook hier de uitstoot van ammoniak geminimaliseerd wordt.
Stro vergaat maar heel langzaam (daar is wel meer dan een jaar voor nodig) en geeft daarom de voedingsstoffen ook gedoseerd vrij.

Fosfor (P) en Stikstof (N):
Ook voor deze twee stoffen, die in de mest voorkomen, geldt dat het gedoseerd vrij komen ten goede komt aan de gewassen die hier weer van moeten gaan groeien: het voer.

Vaste mest op het land veroorzaakt dus een humuslaag die zorgt dat het regenwater de voedingsstoffen niet te ver mee in de grond kan laten zakken.
Dit gebeurt wèl bij kunstmest.
Dit is niet alleen een milieubelasting, maar ook een directe milieubedreiging.
Kunstmest lost snel op en na een paar regenbuien dringt het diep de grond in (daar waar de wortels van de gewassen niet eens komen) en komt het bij het grondwater.
Potstalmest vormt een 'spons' die alles vasthoudt.

Voersilo's:
Opvang van afvoerwater uit silo's, vocht en regenwater dat zich met de opgeslagen voeding voor de dieren vermengt, wordt opgevangen in kelders en uitgereden op het land om zo geheel te worden gerecycled.