Zelfvoorzieningscyclus

Zelfvoorzieningscyclus

Aanvoer van vlees uit verre landen vormt een belasting voor het milieu. Ook de aanvoerder van de grondstoffen voor het veevoer veroorzaakt een enorme CO2 uitstoot.

Bief Select heeft de maisvoorziening in eigen hand. Ook suikerbieten worden op eigen land verbouwd; deze gaan naar de suikerfabriek en de perspulp, die als restproduct bij de productie van suiker vrijkomt, gaat weer terug naar het bedrijf. De aardappelproducten komen van de patatfabriek die de incourant gesneden frieten niet kan gebruiken en de bierbostel - hoe kan het ook anders - komt van de buurman, het trappistenklooster.

Zo voorziet het bedrijf voor het belangrijkste deel zichzelf. De mest uit de potstal gaat weer terug op het land en met behulp van regenwater groeien er dan weer voldoende snijmaiskolven en suikerbieten voor het rantsoen voor volgend jaar. Zo is de cirkel ieder jaar weer rond.

Als boer word je de hele dag geconfronteerd met milieuvraagstukken. Ik denk dat wij boeren meer maatschappelijk verantwoord ondernemen dan menig groot en bekend concern.

Door het potstalsysteem ontstaan er grote hoeveelheden mest die vermengd zijn met stro en maïsstengels.
Deze grote hoeveelheid mest wordt met een speciale wagen uitgereden op het land. In feite wordt daarmee exact hetzelfde gedaan wat men al eeuwenlang doet.
Voordeel:

Regenwater hecht zich aan deze mest die tot humus vergaat
Maar niet alleen regenwater, ook fosfor (P) en stikstof (N) binden zich hieraan
Er ontstaat een milieu waarin goede bacteriën gedijen

Slechts in bijzondere gevallen vraagt de grond om een klein beetje toegevoegde kunstmest.

Verschil kunstmestgebruik versus poststalmest:

1)
Bij langdurig gebruik van kunstmest 'klinkt' de grond in. Niet alleen 'verzakt' de grond, deze laat ook steeds meer water door. In de zomer wordt deze grond snel veel warmer en daardoor verdampt het aanwezige water sneller. De temperatuur kan zo schrikbarend hoger worden, waardoor gewassen gedood kunnen worden. De potstalmest vormt elk jaar weer een nieuwe laag. Stro verteert maar heel langzaam.

2)
Bij een regenbui zakt kunstmest meteen in de grond tot in het grondwater of het oppervlaktewater.
Dit is héél ernstig. De potstalmest daarentegen vormt een waterdichte/absorberende laag, net als een spons.
De voedingsstoffen blijven daar waar ze moeten zijn: bij de planten.

3)
Bij warm weer vormt de Humuslaag een 'tropendak': een isolerende laag. De grond wordt lang zo warm niet en het vocht wordt veel beter vastgehouden. De voedingsstoffen en het aanwezige water komen ten goede aan de plant.